1. pl
  2. de

                                                                                                                                                                      (Pixabay, jessebridgewater)

Czy jako cudzoziemiec mogę kupić w Polsce nieruchomość?

Tak. Jako cudzoziemiec możesz kupić w Polsce nieruchomość. Do tego potrzebujesz zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zgody potrzebują cudzoziemcy, którzy nie są obywatelami Unii Europejskiej lub obywatelami któregoś z krajów Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej.

 

Czy jako Niemiec mogę kupić nieruchomość w Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej (osobą fizyczną lub prawną) lub obywatelem jednego z państw Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Wielka Brytania), to możesz kupić w Polsce nieruchomość bez zezwolenia.

 

Czy jako obywatel Unii Europejskiej mogę kupić w Polsce bez problemu dom?

Jako obywatel UE możesz kupić w Polsce mieszkanie, apartament czy dom tak samo jak Polak.

 

Czy jako cudzoziemiec mogę kupić w Polsce działkę?

Tak. Mniejsze powierzchnie do 1 ha mogą być kupowane bez zezwolenia. To prawo dotyczy także obywateli polskich. Jeżeli jest to działka rolna o powierzchni większej niż 0,3ha do 1ha, to weź pod uwagę, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa  (KOWR) ma w tym przypadku prawo pierwokupu. Działek rolnych, które są większe niż 0,3ha nie możesz sprzedać przez 5 lat.

 

Jeżeli chcesz kupić działkę w strefie nadgranicznej, to potrzebujesz na to zezwolenie.

Strefa nadgraniczna w Polsce obejmuje przygraniczne gminy w odległości do 15 km od granicy (również granicy morskiej). W przypadku, gdy przygraniczna gmina znajduje się w całości w strefie nadgranicznej, to do strefy wlicza się również sąsiednie gminy.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat zakupu nieruchomości w Polsce, napisz do nas lub zadzwoń!